Ostatní

Jak nakládáte ve vašem autoservisu s opadem?

Je nemožné provozovat autoservis a neprodukovat odpad, u servisů vzniká nemalé množství jak běžného odpadu, tak i toho nebezpečného. Odpad v servisech je třeba řešit, tedy správně třídit a zajistit jeho likvidaci. Pokud nakládání s odpadem vyřešené nemáte nebo není váš současný způsob adekvátní, vyplatí se obrátit na specializovanou firmu, která vám vše zajistí.

Přenechte starost s odpadem zkušené firmě

Doporučujeme kontaktovat společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., která vám obstará kompletní odpadové hospodářství. Pro začátek vám zajistí sběrné nádoby, abyste měli kam vyhazovat filtry, hadry, autobaterie a další odpad. Všechny sběrné nádoby budou řádně označené. Navíc obdržíte ceduli na stěnu, kterou si místo pro uložení odpadu označíte. Odpad je potřeba pravidelně odvážet a likvidovat, každý servis však produkuje jiné množství odpadu, proto bude firma odpad odvážet tak často, jak budete potřebovat. Zajistí odvoz a likvidaci téměř jakéhokoliv odpadu, od nárazníků až po kartony, odpad z jídla aj.

Firma také mnoho surovin vykupuje, jde konkrétně o železo, barevné kovy, katalyzátory a autobaterie. Spolupráce může být tedy velmi výhodná. Důležité je, že se vám firma postará také o zajištění všech potřebných zákonných povinností. Zajistí vám identifikační listy nebezpečných odpadů, ohlásí za vás přepravu ministerstvu a to pomocí ohlašovacích list pro přepravu nebezpečných odpadů, povede za vás průběžnou evidenci nakládání s odpady a vypracuje roční hlášení o produkci odpadů. Jak jistě už víte, nakládání s odpady není vždy tak snadné, jak se může zdát a je lepší svěřit tuto starost společnosti, která se v oboru dobře vyzná a máte s ní jistotu, že je vše dobře zařízené. Pokud máte smlouvu, která dokazuje, že máte zajištěné nakládání s odpady, nemusíte se bát ani inspekce životního prostředí. Více informací najdete na Ecoservis.eu.