Ostatní

Výrobky a služby Konelu Zlín

O Zlínu se často hovoří jako o městu obuvi. Toto označení je oprávněné díky dlouhé tradici kožedělné výroby a hlavně obuvi, kterou započal Tomáš Baťa. Ovšem Zlín si získal výbornou pověst také u strojírenských podniků, které používají nejrůznější jednoúčelové stroje. O tento věhlas se zasloužila společnost Konel Zlín, která provádí opravy a modernizace konvenčních a jednoúčelových strojů.

Jak probíhají opravy a modernizace strojů?

Pokud dojde u jednoúčelového stoje k závadě, nezbývá, než jej vyřadit z provozu a nezřídka je odsouzen k sešrotování. Takový postup je ovšem neekonomický a mnohdy i zbytečný. Jedním z nejčastějších důvodů poruch bývá totiž zastaralý a nespolehlivý řídící systém stroje, s čímž si firma Konel Zlín dokáže poradit. Starý řídící systém mechanici ze stroje vyjmou a nahradí jej novým. Zároveň také odstraní variátory a převodovky a původní převody nahradí pevným převodem a frekvenčním měničem.

Speciální jednoúčelové stroje

Díky bohatým zkušenostem a šikovnosti svých pracovníků, nabízí společnost Konel Zlín výrobu speciálních jednoúčelových strojů. Podle zadání zákazníka navrhne firma optimální řešení a podobu stroje. V průběhu vývoje i výroby jsou veškeré technické detaily neustále konzultovány v rámci celého pracovního týmu, aby navržené a zhotovené jednoúčelové stroje vždy splňovaly představy zákazníka.

Příklady jednoúčelových strojů

Samotný název je v některých případech zavádějící, jelikož jednoúčelové stroje bývají velmi často součástí linek ať už obráběcích, výrobních nebo dávkovacích. Jako příklad lze uvést systémy dávkování vápna. Na této zakázce spolupracovala s firmou ROLIOL, se kterou vyvinul dávkovač vápna a také výrobu vápenného mléka pro hygienizaci a neutralizaci. Tyto systémy se používají v čistírnách odpadních vod, ve spalovnách a také v potravinářském průmyslu. Další příklad se provozů na zpracování dřeva, pro které Konel vyrábí dřevoobráběcí stroje. Linky na zpracování dřeva vybavuje Konel řídícími systémy, které řídí nakulování klád, rychlost průchodu dřeva, velikost hoblin a další operace.